Skilsmisserådgivning & Partsrepræsentant

Velkommen hos ProAdviser

Når et parforhold eller ægteskab kommer i krise, bliver man rystet i sin grundvold. Familien, kernen i ens tilværelse, er i opbrud, og midt i det hele står børnene, der får deres tilværelse knust, uden de kan gøre hverken fra eller til. Et brud er en dramatisk tid for alle involverede, men det behøver ikke at være en traumatiserende oplevelse. Når du står i en krise, har du brug for støtte og skilsmisserådgivning, og det er her ProAdviser kommer ind i billedet.

Vi tilbyder alt indenfor skilsmisserådgivning til familier og altid med børnene i fokus.
Hos Proadviser er vi eksperter indenfor vores felt, og vi har både socialrådgivere, jurister, advokater, psykoterapeuter og konsulenter tilknyttet, så uanset hvad du har brug for, så kan vi hjælpe dig med det.

Et højt konfliktniveau er skadeligt for alle parter. Hos ProAdviser tilbyder vi konfliktmægling og skilsmisserådgivning både før, under og efter skilsmissen, uanset om du kommer til os som et par eller alene. Med ProAdviser på sidelinjen undgår du et langt og drænende forløb i Familieretshuset, og du kommer ind i din nye tilværelse på en tryg og rolig måde.

Det er ikke altid, at konflikter kan undgås fuldstændigt. ProAdviser håndterer også konfliktfyldte parforholdssager, hvor vi kan gå ind og fungere som partsrepræsentanter til møder og i Familieretshuset. Hos ProAdviser står du aldrig alene, og du vil opleve, at du bliver støttet hele vejen gennem processen, så du kan koncentrere dig om at være en god forælder for dit barn uden bekymring og stress.

ProAdviser tilbyder derudover kurser og foredrag til offentlige og private. Kontakt os gerne for at høre mere.

Læs mere
Læs mere

Undgå

Familieretshuset

Når man ophæver sit samliv og har barn sammen, kan man henvende sig til Familieretshuset for at få hjælp til afklaring af forældremyndighed, bopæl og samvær.

Det er min erfaring, at når man søger Familieretshusets hjælp, så er det ofte nærmest tilfældigt hvad udfald ens sag får, alt afhængig af hvilken sagsbehandler man får. Fædre og mødre føler sig ofte uretfærdigt behandlet og oplever ikke at de bliver hørt tilstrækkeligt i deres perspektiv på tingene. Der træffes afgørelser “hen over hovedet” på forældrene, og når man har en sag hos Familieretshuset giver man andre magten over, hvad der skal ske omkring ens børn fremover.

Derfor tilbyder ProAdviser et mæglingsmøde, som er en mulighed for forældrene for selv at sætte deres aftryk på deres børns fremtid. Med andre ord – forældrene beholder magten over deres børn, fremfor at afgive den til fremmede myndighedspersoner. På et mæglingsmøde deltager jeg som særlig rådgiver, hvor jeg med mit indgående kendskab til juraen, herunder forældreansvars- og familieretshusloven, kan guide jer til realistiske løsninger, hvor fokus altid vil være, hvad der er bedst for jeres barn.

Derudover deltager der altid en børnesagkyndig på et mæglingsmøde, som har solid erfaring med børnesager, og har faglig viden og erfaring med børns trivsel og udvikling. Den børnesagkyndige har en terapeutisk baggrund der gør, at I som forældre vil blive støttet i jeres proces på det psykologiske plan. Ønsker I hjælp til bodeling har vi et samarbejde med en advokat, som kan bistå jer med denne del.

ProAdviser har allerede afholdt adskillige mæglingsmøder, som oftest er endt ud i skriftlige aftaler omkring børnene, hvor begge forældre oplever, at de har fået et “aftryk” i aftalerne. På mæglingsmødet vil vi belyse jeres situation og I kommer begge til orde. Dernæst vil vi komme med vores input, og forskellige perspektiver og muligheder til løsningsforslag for jeres situation. Vi har med vores erfaring en stor “værktøjskasse” som gør, at vi kan bidrage med løsningsforslag I måske slet ikke selv havde tænkt på. Vælger I mæglingsmøde fremfor sagsforløb hos Familieretshuset og også ofte videre i Familieretten beholder i selv magten over beslutningerne omkring jeres børns fremtid. I undgår lange ventetider på måneder – og I undgår at ende i en form for skyttegravskrig, da systemet ofte medvirker til en større afstand mellem parterne.

Vælger I et mæglingsmøde, kan løsningen være lige om hjørnet, og det giver ro på alle, både forældre og børn, når de skriftlige aftaler er på plads. Måske får man ikke alle sine ønsker indfriet i en kommende aftale, men begge parter får et væsentligt aftryk i aftalen, og man opnår hurtigt ro omkring situationen og kan bruge sine ressourcer på andet end opslidende sagsforløb.
Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.