Konfliktmægling mellem forældre

Udgangspunktet hos ProAdviser er, at hvis det overhovedet er muligt, så ønsker vi, at hjælpe forældrene til at finde løsninger sammen, som er bedst for barnet. I forbindelse med samlivsophør/skilsmisse er man i en krise, og ofte meget følelsesmæssig påvirket af situationen.

Når der skal findes løsninger og laves aftaler omkring barnet, hjælper vi med en konstruktiv dialog, hvor begge parter kan komme til orde og få mulighed for at give deres perspektiv på tingene. Vi har en anerkendende tilgang og det er et mål i konfliktmægling mellem forældrene, at begge parter oplever at blive hørt. Dernæst hjælper vi med helt konkrete løsningsforslag, f.eks. i form af en aftale om bopæl og samvær, og udarbejder de relevante papirer.

Det er en stor fordel, hvis forældre overhovedet kan undgå Familieretshuset og Familieretten. Der er ventetid, og denne tidsperiode kan være rigtig hård og utryg for alle parter, især barnet/børnene, men også forældrene. Ingen ved hvordan og hvornår der kommer en afklaring omkring bopæl og/eller samvær, og det kan udover at skabe utryghed og så medføre at situationen bliver mere konfliktfyldt og spidser til.

Hos ProAdviser ønsker vi først og fremmest at se om det er muligt, at forældrene kan lande en aftale, så der kommer ro på situationen og rammerne omkring barnet fremover. Det er altid en mulighed senere hen at søge Familieretshusets hjælp til ændring af aftalen, såfremt man ikke oplever, at konfliktmægling fungerer optimalt for barnet.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.