Konfliktmægling kan være vejen frem

Ved skilsmisse eller afslutning på samlivet mellem to forældre er det desværre langt fra alle tilfælde, hvor en aftale omkring børnene forløber uden konflikter. Der kan være sårede følelser indblandet, som gør, at det er svært at se den bedst mulige løsning for barnet. Er det bedst, at barnet har fast bopæl hos mor eller far? Skal samværet med barnet deles ligeligt mellem forældrene? Hvad er generelt barnets bedste tarv?

Uanset hvad er det en uvant situation for alle parter – både barn og forældre – hvor beslutningen om barnets fremtid kan ende i en konflikt. Kan konflikten ikke løses mellem forældrene, vil den ende i Familieretshuset, som ofte vil være en lang og opslidende proces. Men den behøver ikke komme dertil – I kan selv aktivt arbejde for at finde en god løsning og indgå en aftale med konfliktmægling.

Med konfliktmægling får I hjælp fra en objektiv tredjepat i form af en rådgiver, hvis fokus er at guide jer godt gennem konflikten og frem til en aftale, der er bedst for barnet. Konfliktmægling gennem ProAdviser arbejder for at tilgodese forældrenes behov, så begge føler sig hørt og set. Vores vigtigste opgave er dog altid at holde fokus på barnets tarv i enhver situation. Sammen finder vi en løsning, der fungerer for både forældre og barn, hvor beslutningen tages gennem dialog og samarbejde fremfor konflikt og forhastede beslutninger.

En konfliktmægler er jeres tovholder for selve konfliktmæglingen. Her får I en rådgiver med kompetencer inden for både konflikthåndtering, det psykiske aspekt i skilsmisser/brud for både børn og forældre og de juridiske regler og retningslinjer, I skal følge. Når I beslutter jer for at finde en løsning gennem konfliktmægling, kræver det, at I er indstillet på at deltage aktivt og på at finde en god løsning. Samtidig er det vigtigt, at I går ind til mæglingen med et åbent sind, klar til at indgå kompromiser og løsninger, som måske ikke er den mest fordelagtige for en selv.

Hos ProAdviser er vi specialiseret i konfliktmægling mellem forældre, der oftest foregår på et eller flere møder med en rådgiver og en børnesagkyndig. Når vi går ind til en mægling, er det med fokus på en rolig, anerkendende og konstruktiv dialog, som lader begge forældre tale deres sag. Vores mål med konfliktmæglingen er (foruden at finde en god aftale for barnet), at forældrene føler sig hørt, set og respekteret. Samtidig arbejder rådgiveren for at skabe en tryg og sikker proces med plads til følelser og ærlighed.

Når begge forældre har fremført deres sag, foreslår rådgiveren konkrete løsningsforslag, eksempelvis forslag til en aftale om bopæl og samvær. Oftest når forældrene til enighed om en aftale efter yderligere dialog omkring de forskellige forslag. Herefter udarbejder rådgiveren de relevante papirer, forældrene skal bruge til at indgå selve aftalen. Som forældre kan I altså slippe for det praktiske og svære dokumentarbejde og udelukkede fokusere på at nå frem til fælles enighed omkring jeres barn. Vores rådgivere og den børnesagkyndige er her for jer hele vejen i konfliktmæglingen, så I og barnet kommer godt ud på den anden side.

Hos ProAdviser anbefaler vi altid, at forældre forsøger sig med konfliktmægling først og dermed undgår at tage sagen videre til Familieretshuset. Det gør vi, fordi konflikten ofte kan eskalere yderligere, og fordi der er meget lang ventetid på behandlingen af jeres sag. Med en konfliktmægling kan I altså undgå en lang og opslidende proces for både jer og barnet, som i sidste ende måske skal afgøres i Familieretten.

Hvis I ikke kommer til enighed om barnets fremtid, har I selvfølgelig mulighed for at søge om hjælp til afgørelsen i Familieretshuset. Det er dog vores klare anbefaling, at dette er sidste udvej for jer – af hensyn til jer, men mest af alt jeres barn. Du kan læse mere om, hvorfor det er godt at undgå Familieretshuset her.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.