Undgå familieretshuset

ProAdviser anbefaler, at hvis det overhoved er muligt, er det bedst at undgå Familieretshuset. Dette uddybes også i punkt 1 om konfliktmægling mellem forældrene.

Der er ventetid, og sagen kan trække yderligere ud selvom I er indkaldt til møde. F.eks. når Familieretshuset skal oplyse sagen ved at indhente udtalelser fra institution/skole, afholde børnesamtale, evt. indhente lægelige oplysninger osv.

Det kan være helt umenneskeligt med den ventetid, og der er risiko for at relationen mellem barnet og den forælder der ikke ser sit barn særlig meget eller slet ikke i den grad påvirkes negativt.

Ofte har barnet en tilknytning til begge forældre, og selve ventetiden og sagsbehandlingsforløbet i Familierethuset kan være med til at bryde denne tilknytning. Barnet oplever pludselig ikke den ene forælder som en del af sit liv og tilgængelig, og vil måske opleve et svigt, hvis den ene forælder forsvinder delvist eller helt ud af barnets liv i en periode. Barnet har ikke mulighed for at forstå hvad der sker, og det kan være svært at forklare til et barn ud fra deres forståelsesniveau. Det kan derfor have stor betydning, hvis Familierethuset kan undgås. Måske bliver din samværsaftale ikke helt som du har drømt om, og du går på kompromis, men opnår i stedet at bevare den gode relation til dit barn.

Du kan læse meget mere om Familieretshuset lige her.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.