Kender du dine rettigheder ved skilsmisse?

Står du foran en skilsmisse, og har I et eller flere børn sammen? Så er det vigtigt, at du kender dine rettigheder ved skilsmisse, når I skal komme til enighed om samvær og bopæl. Udover spørgsmål såsom hvor I skal bo, hvem der bliver i huset, og hvordan økonomien skal deles, skal I også tage stilling til barnets fremtid. Hvem skal have bopælen på barnet? Hvilken ret har I hver især til samvær – og hvornår?

Her har du og din partner begge rettigheder, som er vigtige at kende til. Hos ProAdviser ved vi, at en skilsmisse er en hård periode at komme igennem for både forældre og barn. Derfor tilbyder vi kompetent rådgivning omkring rettigheder ved skilsmisse baseret på både lovmæssige regler og praksis i afgørelser fra myndighederne på området. Vi hjælper jer altså med at navigere gennem junglen af råd og regler og skaber klarhed omkring de bedste muligheder for både jer og jeres barn. Med rådgivning kommer I samtidig hurtigere igennem processen og får de bedste forudsætninger for at undgå, at jeres sag ender i Familieretshuset. Det kan du læse mere om her.

Når du skal finde frem til, hvilke rettigheder ved skilsmisse, du har som forælder, kan du google dig til forskellige overordnede informationer. Men der er også mange ”guldkorn” – vigtig og nyttig viden – som du ikke finder her, fordi de kræver erfaring med lovens anvendelse. Den viden får du, når du modtager rådgivning gennem ProAdviser, så du klædes bedst muligt på til at finde en god løsning omkring dit barns fremtid.

Det er eksempelvis relevant for dig at vide, at Familieretshuset træffer afgørelser om, hvor mange overnatninger samværsforælderen har ret til, ud fra barnets alder. Det vil typisk være 1 overnatning for et barn på 1 år, 2 overnatninger for et barn på 2 år osv. Du vil ikke kunne researche dig frem til dette som en fast regel nogen steder. Det er nemlig en form for fast praksis, vi ser, når der træffes afgørelse om samvær i Familieretshuset. Når vi rådgiver dig om dine rettigheder ved skilsmisse i forhold til dit barn, får du altså de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger, som giver mening for både dit barn og dig selv.

Der findes også en række andre vigtige praksisser at kende til, når du skal søge om samvær med dit barn. En af dem er igen relateret til barnets alder, som har betydning for, hvor meget tid barnet kan tilbringe hos henholdsvis mor og far. En ansøgning om samvær i form af en 7-7 ordning for et barn på blot 1 år er eksempelvis urealistisk. Derfor kan du her med fordel foreslå kortere og hyppigere tidsperioder for samværet med dit barn, så kontakten mellem jer vedligeholdes. Samtidig er der større sandsynlighed for, at Familieretshuset godkender et sådant forslag. 

I snakken om samvær skal du desuden vide, at du har ret til midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det kan være vigtigt at søge denne form for midlertidigt samvær i Familieretshuset, hvis omstændighederne i din sag kræver en hurtig midlertidig afgørelse om samvær. Denne midlertidige afgørelse vil være gældende, indtil Familieretshuset eller Familieretten fastsætter andet samvær, eller indtil I som forældre selv kan nå til enighed om en aftale. Formålet med denne type afgørelse er, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder, mens sagen behandles. Kontaktbevarende samvær er en af dine rettigheder ved skilsmisse, hvis du pludselig står i en situation, hvor du slet ikke ser dit barn. Det kan eksempelvis ske, hvis din tidligere partner flytter væk med barnet.

Hos ProAdviser rådgiver vi ikke kun om alle de formelle regler vedrørende dine rettigheder ved skilsmisse. Vi giver dig også indsigt i risikoer og potentielle faldgruber ved de forskellige regler. Måske tænker du, at det kunne være relevant at søge om kontaktbevarende samvær i din sag. Her skal du dog vide, at der med denne ansøgning følger en konsekvens, som kan have indflydelse på barnets bopæl. I det øjeblik du ansøger om kontaktbevarende samvær, bliver den anden forælder nemlig automatisk bopælsforælder. I nogle situationer er det ikke et problem, men er der sandsynlighed for, at du kan blive bopælsforælder og ønsker det, kan en ansøgning om kontaktbevarende samvær være en hæmsko.

Det er altså vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i regler og praksisser omkring samvær og bopæl for dit barn – men hvor starter og slutter du? Gennem kvalificeret rådgivning hjælper vi dig med at forstå regler og praksisser og træffe gode beslutninger for din sag og dit barns fremtid. Her kan du altså få vores vurdering af, om du skal søge kontaktbevarende samvær, hvilken ordning du skal bede om for dit barn og mange andre svære beslutninger, som indgår i dine rettigheder ved skilsmisse.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.