Familieretshuset

Få hjælp til at undgå Familieretshuset

Måske var det ikke lige det, du havde i tankerne, da du klikkede dig ind på denne side. Ikke desto mindre er det vores anbefaling, at forældre i uenighed om barnets fremtid så vidt muligt undgår Familieretshuset.

Hvorfor anbefaler vi det? Det gør vi, fordi en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær hurtigt kan eskalere konflikten, så snart den udmønter sig i et ansøgningsskema og lander i skilsmissesystemet hos Familieretshuset. Foruden forældrenes kamp om barnet føler en eller begge parter sig ofte uretfærdig behandlet og oplever, at de ikke får mulighed for at fremlægge deres perspektiv i sagen tilstrækkeligt. Samtidig er der lang behandlingstid, og sagen kan trække ud og dermed blive lang og pinefuld for alle parter. En håndtering af forældres uenighed omkring deres barn i Familieretshuset kan altså hurtigt udvikle sig til en proces med store psykiske omkostninger for både forældre og barn.

Selvom Familieretshuset arbejder for at finde en god løsning for især barnet, er de i sidste ende udefrakommende, som hverken kender barnet eller jer som forældre. Samtidig afhænger udfaldet af sagen også af mange forskellige faktorer. Det har eksempelvis stor betydning, hvilken sagsbehandler der håndterer sagen, og i sidste ende hvilken dommer der tilknyttes i familieretten. Derfor overlades vurderingen af og afgørelsen om barnets fremtid til tilfældighederne, når forældre bringer sagen ind i Familieretshuset.

En der uenighed om forældremyndighed og bopæl, vil sagen altid ende i familieretten. Det kommer dog an på, hvor stor forskel der er på henholdsvis morens og farens ønsker. Er forskellen og dermed uenigheden for stor, eller er der risikofaktorer såsom vold eller misbrug involveret, træffes afgørelsen i familieretten. Er ønskerne til samvær tættere på hinanden, holdes afgørelsen i Familieretshuset.

Grafisk oversigt: Regeringen.dk

Som forælder føler du måske, at den eneste udvej til at finde en løsning for dit barn er Familieretshuset. Men du kan faktisk få anden hjælp, som sparer dig for både tid, energi og penge. Herudover undgår du en eventuel afgørelse i familieretten, hvis uenigheden kommer så langt – og det er ikke sikkert, at sagen slutter her. Den kan nemlig efterfølgende ankes til landsretten, hvis en af parterne er utilfreds med udfaldet.

Hos ProAdviser hjælper vi forældre med at finde en løsning, begge parter kan være med på, uden om Familieretshuset. Det gør vi gennem et eller flere mæglingsmøder, som giver forældrene mulighed for selv at sætte deres aftryk på barnets fremtid. Det betyder, at forældrene alene råder over magten i forhold til barnet fremfor at afgive den til medarbejdere hos Familieretshuset.

Som forældre får I tilknyttet en rådgiver fra ProAdviser med indgående kendskab til de gældende juridiske bestemmelser inden for forældreansvars- og familieretshusloven. På mæglingsmødet guider rådgiveren jer til realistiske løsninger – alle med den fællesnævner, at fokus er på barnets tarv og vilkår. Formålet med mødet er, at I indgår en aftale, som er en helhedsløsning for hele familien.

Udover hjælpen fra jeres rådgiver omfatter et mæglingsmøde også sparring og rådgivning fra en børnesagkyndig, som deltager på mødet. Den børnesagkyndige bringer solid erfaring med børnesager og stor faglighed inden for børns trivsel og udvikling til bordet. Samtidig har den børnesagkyndige en baggrund som terapeut. Her vil I altså opleve kvalificeret rådgivning kombineret med støtte på det psykiske plan, der alt sammen sikrer jer en tryg og god proces. Ønsker I hjælp til bodeling, har vi et samarbejde med en advokat, der kan hjælpe jer igennem den del sikkert og effektivt.

Med støtte og vejledning til alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til konfliktrådgivning, frustrationer og følelserne i processen giver vi jer den hjælp, I har brug for til at nå en enighed omkring jeres barns fremtid. Undgå advokater, eskalering af konflikter og en sag, der trækker i langdrag. Book et mæglingsmøde her og slip for Familieretshuset.

Familieretshuset er den myndighed, der tager stilling til sager, hvor forældre ikke kan enes om forældremyndighed, bopæl og samvær for deres barn. Familieretshuset håndterer også skilsmissedelen, hvis I er gift. De varetager altså opgaver på det familieretlige område, som udover konflikter mellem forældre også omfatter opgaver relateret til blandt andet adoption, faderskab og medmoderskab og værgemål.

Tidligere blev disse opgaver varetaget af Statsforvaltningen, som blev nedlagt i 2019 og erstattet af Familieretshuset inden for de familieretlige sager. Familieretshuset har fokus på at fremme samarbejdet mellem forældrene, som skal sikre barnets trivsel og forebygge uenigheder og konflikter.

Når Familieretshuset indleder en sag, hvor forældre er uenige om deres barns fremtid, har de naturligvis brug for en lang række informationer, der skal hjælpe dem med at træffe en afgørelse i sagen. For at belyse sagen skal de indhente udtalelser fra institution eller skole, afholde børnesamtale og screeninger, hente lægelige oplysninger eller andre informationer, som måtte være relevante for sagen.

Samtidig er der ventetid på sagsbehandlingen i Familieretshuset, og det gør, at en sag om forældremyndighed, samvær og bopæl mellem to forældre ofte strækker sig over mange måneder. Det er selvsagt opslidende for forældre og barn – og kan forældrene ikke blive enige og indgå en aftale gennem Familieretshuset, skal sagen afgøres i familieretten. Dermed kan der lægges endnu længere tid på sagsbehandlingen og forløbet.

Udover konflikten, som i sig selv kan være opslidende og hård at komme igennem, kan selve sagen og dens ventetid have psykiske konsekvenser for forældre og barn. Tager forældrene sagen videre til Familieretshuset, er der udsigt til en sagsbehandling på flere måneder. Vi ser ofte, at den lange ventetid gør, at relationen mellem barnet og den ene forælder, der har begrænset samvær med sit barn, påvirkes negativt.

Barnet har nemlig ofte en tilknytning til begge forældre, som lider skade af det lange sagsbehandlingsforløb i Familieretshuset. Barnet oplever pludselig, at den ene forælder er fraværende og mindre tilgængelig eller måske endda forsvinder ud af barnets liv i en periode. Det er selvsagt svært for et barn at forstå, og det kan opleves som et stort svigt for barnet. Med en sag i Familieretshuset følger derfor også psykiske konsekvenser, der kan undgås ved at få hjælp til at finde en god løsning uden om myndighederne.

Hos ProAdviser har vi hjulpet adskillige familier med at finde en løsning, hvor begge forældre føler sig hørt og set. Ofte vil forældrene skulle indgå et kompromis, som begge kan være med på. Til gengæld forkortes processen, og forældrene kan bevare den gode relation til barnet. Samtidig oplever vi oftest, at forløbet hjælper forældre med at bevare en fornuftig kontakt og relation til hinanden, hvilket er vigtigt for at sikre et godt forældresamarbejde.

Vi afholder et eller flere mæglingsmøder med jer, hvor vi belyser jeres situation og giver jer begge plads til at fremlægge hver jeres synspunkter. Derefter bringer vi vores input, perspektiver og muligheder til løsningsforslag for jeres situation i spil. Vores erfaring har givet os en stor ’værktøjskasse’, der gør, at vi kan bidrage med løsningsforslag, I måske slet ikke selv havde tænkt på. Slutteligt dokumenteres jeres aftale skriftligt – og der er også mulighed for rådgivning til konflikthåndtering, følelser og frustrationer samt booking af et opfølgningsmøde, hvis I ønsker det. Et samarbejde med ProAdviser er altså jeres mulighed for at undgå et langt, opslidende og dyrt forløb i Familieretshuset.

Vælger I et mæglingsmøde, kan løsningen være lige om hjørnet, og det giver ro på alle, både forældre og børn, når de skriftlige aftaler er på plads. Måske får man ikke alle sine ønsker indfriet i en kommende aftale, men begge parter får et væsentligt aftryk i aftalen, og man opnår hurtigt ro omkring situationen og kan bruge sine ressourcer på andet end opslidende sagsforløb.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.