Har du brug for advokatbistand?

Vidste du, at du kan søge om advokatbistand, hvis din sag om samvær og bopæl ender i Familieretten? Der kan nemlig være mange konflikter forbundet med skilsmisse, som ofte kun vokser sig større, når det gælder samarbejdet om et fælles barn. Midt i bruddet skal I som forældre blive enige om, hvor jeres barn skal bo, og hvordan samværsaftalen skal udarbejdes.

Kan I ikke nå til enighed, vil beslutningen overgå til Familieretshuset. I tilfælde af at Familieretshuset ikke kan træffe en afgørelse, overgår jeres sag til Familieretten. Her afgør en dommer jeres sag med udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn. Er din sag endt i familieretten kan du søge om advokatbistand, da der her er tale om en juridisk afgørelse, og du dermed kan have brug for rådgivning og hjælp fra en fagprofessionel.

Har du en sag hos familieretten, er det en god ide at søge hjælp hos en advokat. Rettens endelige afgørelse er nemlig med til at forme jeres fremtidige familie, og derfor er det vigtigt, at sagen bliver håndteret korrekt. Med hjælp fra en erfaren advokat, er du sikker på, at lovgivningen overholdes, og at de rigtige argumenter anvendes. 

Hos ProAdviser tilbyder vi advokatbistand. Det betyder, at vi stiller kompetente advokater til rådighed, som kan hjælpe dig gennem processen og sagen i Familieretten. Advokaten varetager dine interesser og sørger for, at dine rettigheder overholdes. Det er også advokatens opgave at sikre, at du bliver hørt og set.

Vores tætte samarbejde med advokaterne gør, at kommunikationen mellem de forskellige parter bliver hurtigere og nemmere. Vi anbefaler kun advokater, som har stor erfaring og viden inden for det familieretlige område, så du kan føle dig tryg og får den hjælp, du har brug for.

Det kan også være en uvurderlig hjælp at have en advokat ved din side i de tilfælde, hvor der er tale om tvangsudlevering eller tvangsfjernelse. Det kan eksempelvis være nødvendigt at starte en sag om tvangsudlevering i situationer, hvor bopælsforælderen vælger ikke at overdrage jeres fælles barn til samvær, eller samværsforælderen ikke vil aflevere barnet efter endt samvær. I disse situationer kan du gennem advokatbistand få hjælp til at føre din sag for retten, så du sikrer, at dine egne og dit barns interesser bliver hørt.

Med advokatbistand fra ProAdviser slipper du altså for selv at skulle vurdere og vælge mellem de mange advokater derude. Samtidig garanterer vi, at du får en advokat, som følger reglerne for god advokatskik, er dygtig til at kommunikere og har en høj faglighed. Det giver dig – og i sidste ende dit barn – de bedste forudsætninger for en god løsning.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.