Advokatbistand

Nogle sager videresendes til Familieretten, hvor det er en dommer der skal afsige en dom om samvær/bopæl. I den forbindelse får du brug for en advokat. Nogle har brug for en advokat i forbindelse med tvangsudlevering af et barn, eller hvis kommunen påtænker en tvangsfjernelse.

Vi tilbyder advokatbistand og har kendskab til advokater som vores klienter har benyttet og været glade for. Vi lægger vægt på at advokaten har en god etik, er god at kommunikere med, og samtidig dygtig rent fagligt.

Vi kan anbefale konkrete advokater, såfremt du får brug for dette.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.