Samværsaftaler

Vi hjælper med at udarbejde eller ændre samværsaftaler, uanset om det sker uden Familieretshusets hjælp eller ej.

Vores fokus er, hvad der er bedst for barnet. Det betyder også, at vi ikke nødvendigvis går efter mest muligt, men at barnets forhold og trivsel og behov skal vægtes højt. Vi rådgiver derfor i hver enkelt sag, også ud fra beskrivelser af barnet og barnets aktuelle trivsel og behov.

Derudover har vi selvfølgelig også forældrenes ønsker og behov for øje, bare det ikke sker på bekostning af barnet.

Vi har stor erfaring med at udarbejde samværsaftaler, og hvis ikke vi kan hjælpe forældrene indbyrdes, kan vi ved mødedeltagelse og partshøring fremhæve relevante forhold, som skal danne grundlag for Familieretshusets afgørelse.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.