Partsrepræsentant i Familieretshuset og kommunen

ProAdviser tilbyder at deltage i møder hos myndighederne. Ifølge Forvaltningsloven har alle borgere ret til at tage en partsrepræsentant med til afgørelsesmøder.

Fordelen ved at benytte sig af en partsrepræsentant er, at vedkommende har et indgående kendskab til loven, rettigheder og procedurer m.m.

Under mødet har partsrepræsentanten mulighed for at tale på dine vegne, komme med relevante spørgsmål, – som du muligvis ikke selv er klar over vil være godt at stille, samt komme med konkrete løsningsforslag.

ProAdviser har stor erfaring som partsrepræsentant i børnesager, og vi har det faglige grundlag for at rådgive om det videre forløb.
Som et eksempel kan her nævnes, at kommuner ofte udarbejder en BFU (børnefaglig undersøgelse), hvis der er en bekymring for et barn. Undersøgelsen konkluderer, om barnet eller familien har behov for støtteforanstaltninger. Det kan f.eks. være at kommunen træffer afgørelse om familiebehandling, da de vurderer at barnet er i klemme og negativt påvirket af forældrenes konfliktniveau. Her kan vi rådgive om fordele og ulemper ved at du deltager i familiebehandling, og vi kan f.eks. udarbejde skrivelse om, at du ønsker at deltage i familiebehandling i form af separate samtaler.

Vi kan også foreslå at barnet får en støtte-kontakt person, så barnet har en neutral voksen at tale med, hvis barnet er belastet af forældrenes konflikt.

Ligeledes kan Familieretshuset træffe afgørelse om en BSU (børnesagkyndig undersøgelse) her vil der være psykologsamtaler med begge forældre og man vil se hvordan barnet er sammen med forældrene hver i sær. Her er er det også en god idé, at have en med – dog ikke som partsrepræsentant men som bisidder (se pkt. 13).

Et andet eksempel, hvor ProAdviser deltager som partsrepræsentant til møde i Familieretshuset, kan vi undervejs på selve mødet rådgive om det er bedre at du indgår frivillig aftale om samvær og/eller bopæl, eller du skal fastholde din ansøgning og lade sagen gå videre af det juridiske spor.

Her hjælper vi med at skitsere fordele og ulemper, så det bliver tydeligt for dig, om det er bedst at lade myndighederne afgøre sagen eller vi hjælper med at lande en konkret aftale på selve mødet i Familieretshuset.

Her gør vi bl.a. også opmærksom på at ferier skal skrives ind i aftalen, evt. en optrapningsperiode af samværet, tidspunkter for skift m.m.
Med andre ord, vi byder ind med konkrete løsninger, uanset hvad retning din sag tager.

Vi har også deltaget i møder, hvor vi har sat grænser undervejs, fordi mødet udviklede sig mere til mudderkastning end konstruktiv dialog. Det kan være du er bange for personlige angreb på et møde, og der træder vi i karakter, og beder om at fokus på mødet omhandler at finde løsninger for rammerne omkring barnet fremover.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.