Få hjælp fra en konsulent til støttet og overvåget samvær

Samvær er en vigtig forudsætning for, at du som forælder ikke mister tilknytningen til dit barn. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling, kan der træffes en afgørelse om, at dit samvær skal overvåges eller støttes.

Vores erfaring er, at støttet og overvåget samvær ikke altid foregår lige hensigtsmæssigt for forælderen og barnet. For at forhindre dette kan du få hjælp af en bisidder. Her vil bisidderen kunne støtte dig og give mulighed for at drøfte forløbet efterfølgende. Du vil også få hjælp til at forbedre samværet mellem dig og dit barn. Derudover rådgives du i, hvordan du bedst opfylder din rolle som støttende forælder, samt hvordan du sikrer, at barnet har en god og tryg oplevelse af samværet.

Hos ProAdviser tilbyder vi en bisidder i form at en konsulent, som kan være til stede under støttet og overvåget samvær.  Vi hjælper dig med at sikre, at rammerne for samværet er positive og konstruktive. Du får støtte i at etablere og bevare en kærlig, tryg og omsorgsfuld relation til dit barn.

Overvåget samvær er, når samværet med dit barn skal foregå i Familieretshuset, mens der er en professionel børnesagkyndig til stede. Dette anvendes som udgangspunkt kun, når der ikke vurderes at være andre forsvarlige løsninger for at skabe samvær.

Støttet samvær er, når du som forælder selv ønsker en støtte til at gennemføre det tildelte samvær med dit barn. Der kræves et samtykke fra forældremyndighedsindehaveren på barnet, før du må medtage en støtte person til samværet med dit barn. Støttet samvær er en frivillig ordning, hvor der ikke skal laves samværsbeskrivelser.

Uanset om samværet med dit barn er støttet eller overvåget, kan din konsulent hjælpe dig med at sørge for, at samværet foregår hensigtsmæssigt.

Det klare udgangspunkt med støttet og overvåget samvær er at sikre en sund kontakt mellem barn og forældre samt eventuelt netværk. Samvær er således nødvendigt for, at barnet ikke mister tilknytningen til sine forældre. Er barnet blevet anbragt, kan samvær også være med til, at anbringelsen forbliver tryg og succesfuld. Samværet vil finde sted i kommunens lokaler, familiens eget hjem eller opholdsstedet. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge hjælp til anbringelse her.

ProAdviser har stor erfaring inden for sager om støttet og overvåget samvær. Vi sikrer, at din retssikkerhed bliver overholdt. Det vil sige, at vi er dit vidne for de ting, der foregår, og det, der bliver sagt. Vi kan også gribe ind under samværet, hvis det vurderes at være nødvendigt. Vores vigtigste opgave er, at støtte dig som forælder og bidrage til, at samværet er trygt for dig, men især også for dit barn.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.