Udarbejdelse af klager og generelle skrivelser til myndighederne

ProAdviser tilbyder at udarbejde skrivelser til myndighederne, klageindstanser m.m.
Vi har det faglige grundlag og kendskab til lovgivningen der gør, at vi kan medtage rette indhold og begrundelser i din kontakt med myndighederne.

Skal du fx partshøres i din sag, kan vi fremhæve vigtigt og relevant indhold og gøre opmærksom på væsentlige faktorer, ligesom vi kan formulere problematikker/udfordringer i din sag på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi bestræber os på at “skære ind til benet” i skrivelserne, således at det vigtige står tydeligt, og det bliver let for modtageren at forstå hvad dine budskaber er.

Måske har du oplevet et uhensigtsmæssigt forløb i forbindelse med en børnesagkyndig undersøgelse eller forældrekompetenceundersøgelse, og er uenig i psykologerklæringens konklusioner eller andet. Måske har du oplevet at psykologen har optrådt partisk eller forudindtaget. I den forbindelse kan vi læse undersøgelsen igennem og vurderer, om der er grundlag for at klage til Psykolognævnet.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.