Bisidder

Bisidder under en børnesagkyndig undersøgelse eller erklæring, forældrekompetenceundersøgelse eller børnefaglig undersøgelse

Familieretshuset beslutter ofte (for at belyse sagen), at der skal laves en børnesagkyndig undersøgelse før der træffes afgørelse om forældremyndighed, samvær og bopæl. Denne undersøgelse har afgørende betydning for de afgørelser, der træffes i din sag. Familieretshuset udpeger en psykolog til at foretage undersøgelsen.

I Kriseramt Far har vi desværre kendskab til et væsentligt antal børnesagkyndige undersøgelser, hvor der er klaget over alvorlige fejl. Disse fejl har store konsekvenser for børnene. Psykolognævnet i øjeblikket har en meget lang sagsbehandlingstid, hvis man klager over undersøgelsen (op til 2 år).

VI har desværre også oplevet, at vores klienter ikke kan genkende beskrivelserne af dem selv og/eller deres børn.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.