Bopæl & Samvær

Når samlivet ophører, eller beslutningen om skilsmisse er truffet, skal forældre beslutte, hvor deres barns bopæl skal være og indgå en aftale om samvær. Her vil der være mange forskellige muligheder, når det kommer til samvær, og det varierer fra sag til sag, om aftalen lyder på 7-7, 10-4 eller noget helt tredje. I forhold til bopæl er der færre muligheder, men fælles for begge områder er, at der en række regler og juridiske bestemmelser, du som forælder skal kende til.

Kan I som forældre ikke blive enige om barnets bopæl og samvær, overgår sagen til Familieretshuset, som skal hjælpe jer med at finde en løsning. I sager om bopæl er det – rent statistisk set – oftest moren, der ender som bopælsforælder, og faren, der skal lave en aftale om at se sit barn. Du kan læse mere om Familieretshuset, og hvordan du kan undgå, at din sag ender der.

Som forældre kan I beslutte, at jeres barn får bopæl hos den ene af jer. Dermed bliver den anden forælder samværsforælder. Det er muligt at indgå en aftale om delt bopæl, som betyder, at I har fælles forældremyndighed og er fælles om alle overordnede beslutninger omkring jeres barn. Det betyder ikke, at barnet har adresse hos jer begge – ved delt bopæl skal barnet stadig kun have sin folkeregisteradresse hos den ene forælder.

Bliver du bopælsforælder, træffer du beslutninger om vigtige ting i dit barns dagligdag, såsom hvilken daginstitution barnet skal gå i, hvor barnet skal have bopæl, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til, om barnet skal gå til skolepsykolog m.m. Det vil også være dig, der som bopælsforælder får udbetalt børn- og ungeydelsen og har mulighed for at søge forskellige tilskud.

Når I skal tage en beslutning om samværet med jeres barn, skal I finde ud af, hvor mange dage barnet skal tilbringe med hver forælder. Som samværsforælder har du ret til samvær med dit barn. Det maksimale samvær, du kan have med dit barn, er 7 ud af 14 dage. Der er mange andre muligheder for samværsordninger, du kan aftale med din tidligere partner. Kan I finde en løsning selv, som tilgodeser både jeres og barnets behov, er det at foretrække.

Finder I ikke en løsning, oplever mange samværsforældre at miste kontakten helt eller delvist til deres barn i en periode, hvis den anden forælder flytter med barnet. Her vil sagen gå videre til Familieretten, som skal afgøre, hvor meget samvær hver forælder får med barnet. Vi anbefaler til enhver tid at undgå dette, da det kan skade forælderens relation og tilknytning til barnet, at kontakten afbrydes helt eller delvist i en periode.

Hos ProAdviser tilbyder vi en faglig vurdering af, hvordan du som samværsforælder skal gribe sagen om samvær an, så du undgår at stå uafklaret eller miste kontakten til dit barn i en længere periode. Vi rådgiver derfor om, hvilket samvær der er mest realistisk at opnå med dit barn. Her tager vi hensynet til barnets alder, generel trivsel, risikofaktorer hos forældrene og andre relevante aspekter i betragtning, når vi rådgiver dig.

I sager om bopæl og samvær tages der stilling til en lang række faktorer i vurderingen og fastlæggelsen af begge områder. Her kan kommunens involvering i sagen have afgørende betydning. Herudover kan udtalelser fra barnets institution eller skole have væsentlig betydning, da Familieretshuset har pligt til at belyse barnets perspektiv. Det bliver altså meget op til andre end dig selv, hvis sagen overgår til Familieretshuset.  

Derfor er det altid at foretrække, at I som forældre selv indgår et kompromis og finder en løsning omkring samvær og bopæl. ProAdviser har stor erfaring inden for sager om netop disse sager fra tidligere møder i Familieretshuset og i kommuner landet over de sidste mange år. Samtidig opdaterer vi konstant vores indgående kendskab til lovgivningen og praksis på området, så du er sikret kompetent og korrekt rådgivning i en så vigtig sag som dit barns fremtid.

Scroll to Top

lad os snakke sammen

Kontakt os

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.