Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal forde-les, når du går bort. Som udgangspunkt gælder arvelovens fordeling af din arv, men hvis du opret-ter et testamente, kan du selv få indflydelse på, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Testamentet kan gyldiggøres på to forskellige måder. Det skal enten dateres og underskrives hos en notar hos din lokale byret eller foran to uvildige vidner, som kan stå inde for din tilregnelighed og vilje på tidspunktet.

Vi anbefaler altid at få underskrevet dit testamente hos en notar, da dette dermed vil blive opbevaret hos Centralregisteret for Testamenter, og skifteretten automatisk får det tilsendt, når du går bort.

Eksempel

Din ægtefælle eller forælder er blevet dement eller på anden måde varigt inhabil. Så snart denne tilstand først er indtrådt, er det ikke længere muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Din ægtefælle eller forælder har ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, og det er derfor ikke muligt for dig at træffe beslutninger på vedkommende vegne. Du står nu og har brug for at sælge vedkommendes hus, få lægeoplysninger udleveret, ansøge om offentlige ydelser, betale regninger og lignede på vegne af vedkommende. Idet din ægtefælle eller forælder ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan det blive en langsommelig og besværlig proces at få tilladelse af Familieretshuset til at handle på dennes vegne. Havde din ægtefælle eller forælder i stedet oprettet en fremtidsfuldmagt, imens vedkommende var ved sin fulde fem, så havde du som pårørende hurtigt kunne få adgang til at træffe beslutninger på din ægtefælle eller forælders vegne.

Vi bruger her eksemplet med ægtefælle eller forælder, fordi det typisk er ens ægtefælle, samlivspartner eller børn, som indsættes som fuldmagtshaver, men det kan være hvilken som helst pårørende, der indsættes.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.