Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen. En samejeoverenskomst kan fx laves mellem samlevende, venner, familie osv.

En samejeoverenskomst regulerer bl.a. de økonomiske aspekter ved samejet, hvordan I hver især kan råde over jeres fælles bolig, hvordan I hver især har mulighed for at komme ud af samejet igen osv. Den ene part lægger ofte et større indskud i ejendommen end den anden, hvilket bør indskrives i en samejeoverenskomst – hertil kan der også aftales en integreret låneaftale. Betalingen af de løbende månedlige udgifter for ejendommen kan lige ledes aftales i samejeoverenskomsten, samt hvad der skal ske, hvis den ene af parterne misligholder betalingen. Hvis I går fra hinanden eller den ene af jer går bort, kan det på forhold aftales, hvad der skal ske med ejendommen.

Eksempel

Risikoen ved at eje en ejendom sammen uden en samejeoverenskomst er stor. I har købt en ejendom sammen uden at være gift og uden at have oprettet en samejeoverenskomst. En dag bliver I uvenner, og din partner stopper med at betale afdrag på jeres lån til banken. Banken vil i stedet kræve afdrag og renter betalt af dig, idet I hæfter solidarisk. Dette er meget alvorligt, da det i værste fald kan medføre tvangsauktion eller personlig konkurs. Derudover kan det være, at du ønsker at sælge ejendommen, men den anden part modsætter sig. Dette kan blive en lang og sej kamp.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.