Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Såfremt du en dag risikerer at blive mentalt eller fysisk svækket, således at du ikke kan administrere dine økonomiske og personlige forhold længere er det vigtigt at have udvalgt én til at gøre dette på dine vegne – fx træffe beslutning om sygdomsbehandling, sælge fast ejendom, indfri lån eller lignende.

Fremtidsfuldmagten skal underskrives digitalt på tinglysning.dk. Derudover skal fremtidsfuldmagten underskrives fysisk hos en notar hos din lokale byret, der skal bekræfte, at du er ved din fulde fem, når du underskriver dokumentet.

Konsekvensen ved ikke at have oprettet en fremtidsfuldmagt i tide er, at hvis du en dag går hen og bliver varigt inhabil, såsom dement eller på lignende måde ikke længere kan træffe beslutninger på dine egne vegne, så er det ikke muligt for dine pårørende at gøre noget. Det vil kræve dine pårørende en lang proces i Familieretshuset at ansøge om at få lov til at handle på dine vegne. Har du derimod oprettet en fremtidsfuldmagt, vil dine pårørende kunne handle for dig på dine vegne, hvis det bliver nødvendigt.

Eksempel

Din ægtefælle eller forælder er blevet dement eller på anden måde varigt inhabil. Så snart denne tilstand først er indtrådt, er det ikke længere muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Din ægtefælle eller forælder har ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, og det er derfor ikke muligt for dig at træffe beslutninger på vedkommende vegne. Du står nu og har brug for at sælge vedkommendes hus, få lægeoplysninger udleveret, ansøge om offentlige ydelser, betale regninger og lignede på vegne af vedkommende. Idet din ægtefælle eller forælder ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan det blive en langsommelig og besværlig proces at få tilladelse af Familieretshuset til at handle på dennes vegne. Havde din ægtefælle eller forælder i stedet oprettet en fremtidsfuldmagt, imens vedkommende var ved sin fulde fem, så havde du som pårørende hurtigt kunne få adgang til at træffe beslutninger på din ægtefælle eller forælders vegne.

Vi bruger her eksemplet med ægtefælle eller forælder, fordi det typisk er ens ægtefælle, samlivspartner eller børn, som indsættes som fuldmagtshaver, men det kan være hvilken som helst pårørende, der indsættes.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.