Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort. Dette gælder dog kun med ægtefællernes fælles børn, såfremt en eller begge ægtefæller har et barn fra et tidligere forhold, så skal dette barn give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo ved barnets forælders død.

Uskiftet bo betyder, at ægtefællernes aktiver og passiver ikke gøres op ved den førstafdøde ægtefælles død. Den længstlevende ægtefælle vil dermed have rådighed over samme fælles formue som inden den førstafdøde ægtefælles død, og eventuelle arvinger vil dermed ikke få udbetalt sin arv før den længstlevende ægtefælle går bort. Ægtefællen skal råde over formuen på forsvarligvis og boet skal skiftes såfremt ægtefællen gifter sig på ny.

Eksempel

Din ægtefælle eller forælder er blevet dement eller på anden måde varigt inhabil. Så snart denne tilstand først er indtrådt, er det ikke længere muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Din ægtefælle eller forælder har ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, og det er derfor ikke muligt for dig at træffe beslutninger på vedkommende vegne. Du står nu og har brug for at sælge vedkommendes hus, få lægeoplysninger udleveret, ansøge om offentlige ydelser, betale regninger og lignede på vegne af vedkommende. Idet din ægtefælle eller forælder ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan det blive en langsommelig og besværlig proces at få tilladelse af Familieretshuset til at handle på dennes vegne. Havde din ægtefælle eller forælder i stedet oprettet en fremtidsfuldmagt, imens vedkommende var ved sin fulde fem, så havde du som pårørende hurtigt kunne få adgang til at træffe beslutninger på din ægtefælle eller forælders vegne.

Vi bruger her eksemplet med ægtefælle eller forælder, fordi det typisk er ens ægtefælle, samlivspartner eller børn, som indsættes som fuldmagtshaver, men det kan være hvilken som helst pårørende, der indsættes.

Scroll til toppen

Skriv til os

Undgå Familieretshuset

Book et mæglingsmøde

Risikoen for tilfældig sagsbehandling er for stor – og det er altid bedre, at I som forældre selv sætter aftryk på aftalen for jeres barn.